АПАРАТУРА АЛС БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ, РЕЙКОВІ КОЛА, ЗВ'ЯЗОК. ОБЛАДНАННЯ ЕЦ, АБ

Каталог продукції

1. Випрямлячі акумуляторні кремнієві                                        

ВАК-13Б

ВАК-14Б

ВАК-16Б             

532.00.21;

532.00.21-01;

532.00.21-02.

2. Пристрій випрямний безбатарейний живлення стрілок                    

УВБПС    

532.00.16

3. Щит виключення живлення                                  

ЩВП-2           

579.03.15

4. Щит вимкнення живлення за дистанційним управлінням

ЩВПУ      

579.03.17

5. Блок стабілізації напруги

БСН 24/5  

КБ 32.011.00.00.0

6. Пристрій випрямний

ВУ-14/3          

532.00.05

7. Перетворювач напруги

ПДЦ-12/220   

573.43.54

8. Випрямляч стабілізований

ВСП±120/1   

571.10.81

9. Перетворювач напруги    

ПП-24/±120-1

571.10.83

10. Випрямляч стабілізований

ВСП-220/1,1 М

571.10.99       

11. Перетворювач напруги  

ПП-24/220-1,1 

571.10.82

12. Стойки выпрямителей стабилизированных                 

СВСП-24/10 М

532.00.12;

13. Випрямляч стабілізований

ВСП-24/10 М 

571.10.98       

14. Стійка-каркас  

СКП               

661.00.55

15. Пристрій зарядно-буферне

ЗБУ-12/10 М 

525.00.44

16. Випрямляч буферний

БВ-24/2,5 М 

532.00.10

17. Стійка живлення             

СП-93 

441.12.06

18. Випрямний пристрій    

ВУС-3             М

532.00.20

19. Блок живлення штепсельний

БПШ-М 

601.17.11

20. Блок випрямлячів

БВС4Л 

36024-00-00

21. Блок випрямлячів сполучення           

БВС4Л 

36024-00-00

22. Блок живлення

БП-3     

532.00.08

23. Блок перетворювача напруги        

БПН-24/50-1 

КБ 32.029.00.00.00-01   

24. Блок живлення

БП-12/2 

БП-24/2 

КБ 32.005.00.00.00-01;

КБ 32.005.00.00.00

25. Блок захисту акумулятора

БЗА 

КБ 32.030.00.00.00

 

26. Перетворювач           

БП-3МР         

553.00.44       

27. Блок живлення           

БП-3МР

532.00.22

28. Вирівнювачі оксидно-цинкові з ножовими виводами

ВОЦН-24

ВОЦН-36

ВОЦН-110

ВОЦН-220

ВОЦН-380

 

29. Розрядники з ножовими висновками

РКН-600

РКН-900

 

30. Розрядники вентильні низьковольтні

РВН

 

31.Автомат контролю ізоляції    

АКИ-2М        

 

32. Блок живлення        

БП-24/1,5

 

33. Сигналізатор заземлення індивідуальний

СЗИУ

 

34. Сигналізатор заземлення мереж змінного і постійного струму

С31

С32

С33

 

35. Блок живлення                                

ДСНП-2

 

1. Статив релейний

СРКМ-97

527.11.74

2. Статив релейний              

СРКМУ-97

527.11.81

3. Статив релейно-блочний 

СРБКМ 18-97

527.11.73

4. Статив кросовий

СР-81-2150

527.11.82

5. Статив кроссовий            

СККМ-97

527.11.72

6. Статив кроссовий                        

СККМУ-97

527.11.80

7. Блок фазоконтрольний

ФК-75

601.35.56

8. Блок випрямляча захищений

БВЗ-М

601.35.60

9. Блок конденсаторний штепсельний

ШКП-69М

ШКП-70М

579.03.13;

579.03.14.

10. Датчик імпульсів мікроелектронний

ДИМ-1М 

601.35.58

11. Шафи кабельного типа

ШКП-69М

ШКП-70М

579.03.13;

579.03.14.

12. Шафа металева батарейна

ШМБ

ШМБ-У

527.11.83;

527.11.89.

13. Шафа металева зв’язкова

ШМС             

527.11.84

14. Трансформатори автоблокувальні  залізничні  

  

15. Трансформатор фідерний універсальний

ТФУ-200

531.00.16

16. Трансформатор

СКТ-1М         

531.00.32

17. Трансформатор релейний         

РТЭ-1М

531.00.34

18. Реактори

РОБС-1А

РОБС-3А

РОБС-4А       

531.00.23;

531.00.22;

531.00.24.

19   Блок діодів, опорів та конденсаторів штепсельний

БДСКШ

601.35.70

20. Блоки діода і резистора

БДР-1 

БДР-2 

БДР-3 

601.35.51;

601.35.51-01;

601.35.51-02.

21. Шафи релейні унифіковані  

ШРУ-М

527.11.70

22. Пристрій фазуючий     

ФУ2-2У 

КБ 32.018.00.00.00

23. Блок діодів штепсельний

БДШ-20М 

601.35.41

24. Блок конденсаторів і резисторів

БКР-76М 

601.35.42

25. Блоки конденсаторні малогабаритні штепсельні

КБМШ-5М

601.35.46-01             

26. Комплект елементов кабельростів

  

27. Резистори 7156, 7157, РМР, РМН, РО, РР, РП

  

28. Блок контрольний

БК-75М 

КБ 32.008.00.00.00

29. Приставки уповільнюючі

ЗПР-1М

ЗПР-2                  

573.46.93;

651.31.42.

30. Приставка зуповільнююча

ЗПРШ-2М        

651.31.53

31. Блоки дешифратора

БС-ДАМ     

БК-ДАМ     

БИ-ДАМ     

573.46.78;

573.46.79;

573.46.80.

32. Блоки релейні: 

НМ1-М       

НСС-М       

НН-М         

НСОх2-М      

НМ1Д-М    

НМIIП-М   

НМПАП-М

НПС-М       

НПМ-69-М  

601.05.66;

601.05.67;

601.05.68;

601.05.69;

601.05.70;

601.05.71;

601.05.72;

601.05.73;

601.05.74.

33. Щиток переїзної сигналізації

ЩПС-2000

 

3.1. Генератори

1. Генератор колійний             

ГП-З

36601-00-00

2. Генератор колійний   

ГП-4   

36602-00-00

3. Генератор                                                                        

ГПУ   

УТС 039.00.00.00

4. Генератори колійні     

ГП-М 

ГП

36471-00-00;

36471-00-01.

5. Генератор сигналів рейкового кола

ГРЦ-2М 

36474-00-00

6. Генератор рейкового кола     

ГРЦ4

36222-00-00

7. Генератор колійний

ПГ-АЛСМ  

579.10.32

8. Генератор сигнальної частоти

ГСРЦ-2 

36963-00-00

9. Генератор сигнальних частот

Г-АЛСМ        

573.43.70

10. Генератор колійний

ПГ-75М

573.46.67

11. Генератор контрольний штепсельний            

ГКШ-М          

КБ 32.045.00.00.00

12. Генератор колійний         

ПГ-75МР       

573.46.95

3.2. Підсилювачі

14. Підсилювач колійний

ПУ-2М           

541.11.29

15. Підсилювач колійний

ПУ-3М           

541.11.28

16. Підсилювач колійний

ПУ-3МР         

541.11.42

3.3. Приймачі

17. Приймачі сигналів рейкового кола  

ПРЦ-2М  

ПРЦМ-2М 

36472-00-00-01…-19

18. Приймачі колійні 

ПРЦ-4Л 

36021-00-00

19. Приймачі колійні 

ПП, ППМ, ПП

136162-00-00

20. Приймач диспетчерского контролюя

ПК5-М 

ХФАТ 003.00.00

3.4. Фільтри

21. Фільтри колійні          

ФП-М             

579.04.07

22. Фільтри колійні

ФП АЛС-2М    

579.04.09

23. Фільтри колійні

ФПМ

36163-00-00

23а. Фильтр колійний універсальний

ФПУ-М          

579.04.13

24. Фільтр рекового кола

ФРЦ4

36223-00-00

25. Фільтр рекового кола

ФРЦ4Л          

36023-00-00

26. Фільтр колійний           

ФП75-2М      

579.04.08

27. Фільтр колійний            

ФП-25            

579.04.11

28. Фільтр колійний               

ФП-75МР      

579.04.12

3.5. Інші

29. Блок часу   

БВМШ-М1    

601.35.57

30. Трансформатор вихідний                    

ВТ                  

36683-501-00

31. Трансформатор колійний                     

ПТЦ-М          

579.10.34

32. Трансформатор зрівнюючий           

УТЗ                

601.35.55

33. Блок конденсаторів

БКШ4х4        

579.46.90

34. Блоки конденсаторів     

БК4х1            

БК4х4

КБМ3-4

601.35.64;

601.35.63;

601.35.66.

35. Блок силового кодування      

БСК               

601.35.69

36. Блок захисний штепсельний

ЗБ-ДСШ

579.00.79

37. Перемикач автоматичний «День-ночь»

АДН-2

524.0009

38. Блок захисного фільтра штепсельний       

РЗФШ-2         

601.35.74

1. Апаратура автоматичної локомотивної сигналізації

АЛСНВ-1-Д

АЛСНВ-1-ДБ

АЛСНВ-1-ДЧ 

УК-25/50М-Д

ДКСВ-1-Д

ДКСК-1-ДБ   

ДКСВ-1-ДЧ

ФЛ-25/75-2М  

81110-00-00;

81110-00-00-02; 

81110-00-00-04.

81110-00-00

81113-00-00

81113-00-00-02

81113-00-00-04

579.04.10

2. Блоки контролю пильності

БКБ

БКБ-1 

БКБ-2            

579.00.40;

579.00.54; 

579.00.50.

3. Пристрій контролю пильності машиніста

УКБМ 

579.00.69

4. Пристрій контролю пильності в системі

АЛСН модифікований

        

Л116 У

579.00.70

5. Блок світлової сигналізації при жовтому з червоним вогні на локомотивному світлофорі

Л143 

579.00.71

6. Блок світлової сигналізації

Л159М

579.00.67

7. Блок контролю самовільного руху поїзда

Л168М

579.00.68

8. Блок попередньої світлової сигналізації АЛСН

Л77 

579.00.72

9. Генератор колійний САУТ

 

89А.01.000

1. Блок керування  

БУ-ЭПТ 

579.00.20

2. Перетворювачі та фільтри

ПТ-ЭПТ-50

ПТ-ЭПТ-75

ПТ-ЭПТ-110

ПТ-ЭПТ-50М

Ф-ПТ

553.00.36;

553.00.36-01;

553.00.36-04;

553.00.36-06

601.20.87.

3. Блок включення ЕПТ при екстреному гальмуванні

Л175  

579.00.66

4. Прилад переносний

П-ЭПТ

П-ЭПТ-Л

569.00.20

569.00.22

1. Статив ДЦ системи «Нева»:

О-«Нева»

527.11.43

2. Стативи кодових пристроіїв диспетчерскої централизації  системи «Нева»         

3. Апаратура безконтактна системи «Нева»

4. Апаратура каналообразующая системи «Нева»         

5. Стативи релейные закрытые       

СРЗКМ-74

527.11.44;

6. Стативи кодових реле     

СРК-120/528

СРК-120/528М

527.10.36;

527.10.36-01

7. Апаратура логічної системи «Луч»

8. Пульт випробувальний   

ПИ ДЦЛ-80

16356-00-00

9. Апаратура каналообразующая системи «Луч-КМ»

10. Стативи висотой 2150 мм        

11. Стативи диспетчерскої централизації системи «Луч»

1. Пристрій переговорний парковий

ППУ.М

529.01.20

2. Блок захисного фільтра

БФЗ    

601.09.21

3. Станція розпорядча

РСДТ-1БК     

441.11.83

4. Підсилювач диспетчера

УД-3М

541.11.40

5. Апаратура тунельного технологічного зв’язку метрополітенів:

-Комплект станційний

АТТСМ-С      

34971-00-00

-Комплект диспетчерский

АТТСМ-Д      

34972-00-00

6. Станція двохпроводна кінцевого  сповіщення

ДОСС-М

441.10.58

7. Апаратура магістральної зв’язку нарад

МСС-2-1-2М

441.11.96

8. Апаратура магістральної зв’язку нарад

МСС-12-6-2М            

441.11.97

9. Станції розпорядчі

РСДТ-2БК

РСДТ-4БК

441.11.89

441.11.90

10. Підсилювач двобічний

ДТУ

541.10.92

11. Апаратура дорожнього розпорядчого зв’язку       

ДРС    

 

12. Пристрій з’єднувальний

СУ-М 

529.00.98

13. Щиток ввідно-ізолюючий вступний                                 

ЩВИ-2М       

511.00.25

14. Панель захисних фільтрів

ФЗ-1              

601.09.11

15. Приймачі тонального виклику

ПТВ-Д-2М

ПТВ-П-2М     

529.01.06;

529.01.06-03.

16. Педаль диспетчерська

ПД-3М

 

17. Станція отделенческой зв’язку нарад                  

ОСС-2М

441.11.98

18. Пристрій мікрофонний         

МУ-2М

551.30.30

19. Станція розпорядча

ПСТ-4БК

441.11.91

20. Пункти проміжні зв’язку

ППС-П-М

ППС-Д-М

ППС-ДРС-М

441.11.93

21. Розпорядча станція для диспетчерських видів зв’язку

РСДТ-001

 

22. Переговорный пульт

ППТ-001

 

23. Підсилювач двопровідний крайовий зв’язку нарад

УДОСС-001

 

1. Реле КДР     (згідно каталогу заводу)

2. Реле КДРШ  (згідно каталогу заводу)

3. Реле КДР3-МБ;

КДРШ3-МБ    

4. Реле РЭМ    (згідно каталогу заводу)

5. Реле РЭМШ

6. Реле РЭМТ (згідно каталогу заводу)

7. Реле СР, КСР         

8. Запчастини для реле НМШ

9. Контакт нерухомий для реле ИМВШ-110

 

2075-70Б

10. Реле імпульсне колійне        

ИВГ-В

601.35.73

11. Реле (чарунка) трансмитерні

ТР-3В2М

573.46.74;

12. Трансмитер напівпровідниковий

ТП-24-2М      

573.46.83

13. Комутатор струму безконтактний

БКТ-М                       

601.35.62

14. Реле напруги напівпровідникове

РНП-М           

 

15. Стенд

СИ-СЦБ

 

1. Запобіжник ножовий з контролем перегорання

672.10.36

2. Запобіжник ножовий без контролем перегорання

524.50.66

3. Запобіжник керамічний ножовий без контролю перегорання

672.10.41

1. Ящик колійний ПЯ-1

524.50.64

2. Ящик трансформаторний ТЯ-1

524.50.66

3. Ящик трансформаторний ТЯ-2  

524.50.65